Zdravie

Elektromotor, Riešenie problémov: Skontrolujte kondenzátor motora

Skontrolujte kondenzátor motora

Veľká časť elektrických motorov, ktoré sú prevádzkované s normálnym 230 V striedavým prúdom zo zásuvky, sú takzvané kondenzátorové elektromotory. Keď takýto motor kondenzátora zasiahne, potom nesie rovnomennú zložku, ktorá je chybou. Preto je vhodné testovať kondenzátor elektromotora. Ako experti postupujú pri testovaní motorového kondenzátora, vysvetľujeme v tomto článku.

Dobrou správou je, že výmena kondenzátora nie je príliš drahá. Považujú sa za opotrebované diely s obmedzenou životnosťou. S novým kondenzátorom elektromotor často beží bez problémov po dlhú dobu. Ak chcete zistiť, či je táto relatívne lacná zložka skutočne na vine, skontrolujte kondenzátor motora.

Kde nájdem motorový kondenzátor?

Motorový kondenzátor – alebo v ťažkých strojoch aj niekoľko kondenzátorov – je zvyčajne umiestnený na vonkajšej strane elektromotora pod vlastným kovovým krytom. Pred otvorením krytu – ako vždy pri manipulácii s elektrickou energiou – by sa mali uplatňovať potrebné bezpečnostné opatrenia. To znamená: Odpojte zariadenie od siete ťahom za zástrčku, stlačením vypínača alebo odstránením príslušnej poistky. Kryt sa nesmie odstraňovať mokrými rukami alebo vo vlhkom prostredí. Okrem toho je vždy vhodné pracovať s vhodnými nástrojmi.

Bezpečnosť na prvom mieste

Napriek týmto opatreniam by sa kontrole kondenzátora motora mala venovať veľká pozornosť. Pretože kondenzátory sú pasívne elektrické zariadenia, ktoré môžu ukladať energiu vo veľkých množstvách. Stále môžu ohrozovať život, aj keď je celý motor odpojený od siete. Elektrický šok z nabitého kondenzátora môže byť oveľa silnejší ako z elektrickej zásuvky. Typový štítok zvyčajne poskytuje informácie o tom, aké napätie používa. Odporúčame vám správať sa bezpečne. Je vždy lepšie nechať kondenzátor elektromotora testovať odborníkom.