Zdravie

Nájdite príjemné emócie

Všade prítomný stres, neprimerané požiadavky v zamestnaní, problémy či starosti vo vzťahoch a rodine sú žiaľ, prítomné všade vôkol nás. Aj tí najodolnejší majú mnohokrát problém prispôsobiť sa nepriaznivému trendu rýchleho spôsobu života. Tieto, ale aj mnoho iných faktorov vplýva priamo i nepriamo na naše emócie.

Mnoho ľudí sa pokúša nájsť východiská z tohto kolobehu tlaku.

K životu patria príjemnejšie i náročnejšie pocity. Emocionálna rovnováha je o tom, aby sme rovnováhu medzi rôznymi pocitmi dosiahli správne, s výsledkom pozitívnej duševnej pohodu.  Máme k dispozícií obrovský a široký repertoár rôznych emócií. Objavujú sa a ovplyvňujú nás skoro neustále. Primárne ovplyvňujú naše vnímanie, myslenie, správanie a najmä interakciu s druhými ľuďmi a tým i naše sociálne väzby. Emócie, hlavne tie náročnejšie, sú v našej spoločnosti neprijímané, často zatracované.

„Každá emócia nám poskytuje cenné informácie a preto je nesmierne dôležité venovať pozornosť tomu, ako sa cítime. Sebareflexia na emočnej úrovni je zásadná. Uvedomenie si svojho emočného stavu je rozhodujúce pre dosiahnutie emočnej rovnováhy a pohody.“

Bez ohľadu nato za akých racionálnych a logických sa považujeme, práve emócie sú to, čo nás motivuje a poháňa, Je veľmi jednoduché odmietnuť určité emócie s tým, že vyvolávajú zmätok a narušujú racionálne myslenie či rozhodovanie. Emočná inteligencia alebo inak povedané EQ nám ukazuje že intelekt a emócie sú vzájomne prepojené a rovnako dôležité. Emočná inteligencia predstavuje sadu schopností, ktoré určujú ako efektívne chápeme, vnímame či používame naše emócie alebo i emócie druhých ľudí.

Chceli by ste žiť vo väčšej radosti a pohode? Naučiť sa vyjadrovať vlastné potreby a vytvárať hranice aby vás ostatný nezodrali z kože? Možno nemať strach niečo vo svojom živote zmeniť? Nemať výbuchy hnevy či strachy, ktoré Vám už neslúžia? Netlačiť na seba aby ste sa museli zmeniť ale naopak pochopiť a prijať sa s celou emocionálnou škálou, ktorá je Vašou súčasťou a pochopiť ako s ňou pracovať? Kurz zameraný na kultiváciu emočných reakcií je spôsob, ako lepšie nastaviť myseľ a dobre zvládať emócie v náročných a vypätých situáciách. Zistite viac informácii o výhodách on-line kurzu Emočná rovnováha.